2019 Delivered to Incos https://www.incoszonda.com

Recentment hem acabat la nova web i nou posicionament per a la marca Incos, un treball del que estem especialment contents, tant pel resultat final del que estem molt satisfets, com per la implicació emocional que tenim amb aquesta empresa.

En aquest cas es partia d’una web molt antiquada, ja que feia uns 20 anys que no es renovava, i estava desactualitzada en tots el sentits, tant des del punt de vista de programació, ja que no era auto administrable, i per cada canvi que es volia fer calia passar per programador web; com des del punt de vista estètic, ja que encara hi havia la home inicial en la que tan sols hi havia la possibilitat d’escollir la llengua en la que es volia visualitzar la pàgina, abans de poder-hi entrar, fet que a més a més, feia de barrera per les aranyes de Google

Per renovar i actualitzar aquesta pàgina web hem utilitzat el sistema wordpress, ja que a part de ser molt versàtil i permetre adaptar la imatge corporativa de la marca, també permet tenir un panell d’administració des del que es poden controlar i canviar gairebé tots els elements de la web. En aquest cas, a través d’un tema que vam buscar especialment per Incos, hem configurat de nou la pàgina, i hem intentat que projectés una imatge actual, que permetés a l’usuari buscar i trobar fàcilment la informació desitjada.

A l’antiga web catàleg de productes estava tan sols enumerat i amb enllaços a cada fitxa, en aquesta nova web, l’hem plantejat perquè fos visual, i que en tot moment l’usuari pogués arribar a la fitxa del producte buscat amb tan sols un clic.

Amb el mateix objectiu hem creat una fitxa per cada un dels productes de climatització de la marca, que sigui visual, que mostri les fotografies del producte i també la informació de l’aparell més important per l’usuari, en aquest cas com que les característiques tècniques contenen moltes dades, hem utilitzar un sistema de pastilles per mostrar la informació; i també hem incorporat el catàleg de cada aparell.

Hem intentat seguir aquest màxima en totes les pàgines de la web, per tal que seguís tots els criteris estètics actuals, i que complís plenament el concepte d’usabilitat web, és a dir, que l’usuari arribi a una web que trobi interessant visualment parlant, i que li sigui molt fàcil navegar i buscar la informació que necessiti.

I a nivell intern hem treballat el posicionament orgànic o SEO, i hem pensat i treballat en les paraules clau, i tots els meta tags, de cada una de les pàgines i de les entrades del bloc de la nova pàgina web d’Incos. També hem preparat totes les eines de Google perquè les seves aranyes sàpiguen que la web existeix i puguin detectar les principals paraules clau de busca.

Aquí es poden veure les imatges de l’antiga web:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

A continuació es poden veure les imatges de la nova web:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Des d’aquí us convidem a vistar la renovada web d’ Incos!