2023 Delivered to Delegació de la Generalitat de Catalunya a Girona

El dijous 23 de novembre vam impartir un nou curs sobre com comunicar per impactar a l’audiència, dirigit a persones que treballen a la delegació de la Generalitat de Catalunya de Girona, que volien revisar les seva habilitats per poder comunicar amb eficiència en diferents entorns. La modalitat va ser presencial i es va fer a les seves instal·lacions de les 10:00 a les 13:00 hores.

curs comuniació

Aquest curs va ser un encàrrec molt concret i el programa que vam explicar i preparar va ser el següent:

 1. 10 tips bàsics per a una bona comunicació oral
 2. Com saber com i què comunicar en el moment actual
 3. Com crear missatges curts, clars i efectius
 4. La tècnica de l’storytelling per redactar missatges efectius. Enganxar l’audiència: l’ús de metàfores i històries.
 5. El títol com a ganxo d’una bona presentació oral
 6. Les diferents dimensions de la comunicació: verbal, no verbal i paraverbal.
 7. Tècniques per a la claredat i la concisió en la comunicació oral.
 8. La importància de la comunicació no verbal en la creació d’impacte.
 9. Comunicar amb empatia i autenticitat.
 10. Preparació i estructuració d’una presentació impactant. L’art de la persuasió.

 

Durant les tres hores que va durar el curs vam desenvolupar cada un d’aquests punts, com sempre utilitzant exemples perquè els conceptes fòsin més entenedors i buscant sempre la participació i el feedback dels assistents.

Les nostres conclusions després d’haver preparat i explicat aquest temari per saber com comunicar per impactar a la teva audiència són les següents:

 1. Tenir molt clar l’objectiu de la comunicació
 2. Conèixer en profunditat a l’audiència
 3. Preparar i estructurar bé el discurs i conèixer molt bé allò del què parlarem
 4. Pensar en un títol que enganxi
 5. Començar el discurs trencant el gel i buscant una primera connexió amb el públic
 6. Utilitzar recursos visuals que acompanyin el relat
 7. Seguretat en una o un mateix
 8. Connectar amb el públic a través de l’escolta activa i l’empatia
 9. Mirar sempre a totes les persones que hi hagi i buscar connexions
 10. Utilitzar exemples i metàfores
 11. Practicar i assajar

Des d’aquí donem les gràcies a la delegació de la Generalitat de Catalunya de Girona per confiar en nosaltres, i també a totes les persones que van venir al curs i el van seguir amb moltíssima atenció, per nosaltres va ser un plaer!