2018 Delivered to Lavola

En el món del marketing digital, i concretament en el de les xarxes socials és imprescindible analitzar i planificar com es fa i com es pot millorar l’estratègia de social media, i un dels nostres últims treballs ha estat per l’empresa Lavola.

Ens van encarregar analitzar profundament les seves xarxes socials i proposar millores per la marca. Com sempre el punt de partida és saber els objectius que es volen aconseguir amb aquestes eines digitals, ja que per exemple no és el mateix voler millorar el posicionament que aconseguir clients.

En base als objectius que es defineixen, a la pròpia identitat de la marca, a la identificació del client objectiu que es busca, i de l’entorn en el que es treballa, s’analitzen totes les xarxes socials utilitzades per veure si són les òptimes, i si es pot millorar en algun aspecte la seva gestió.

Com que aquest món és canviant, també cal plantejar-se obrir noves plataformes que potser estan aconseguint arribar d’una forma més interessant als públics que es busquen i que poden ser adequades per la marca.

I un cop analitzades i identificades les xarxes socials més adequades en cada cas, caldrà planificar com es treballaran, és a dir establir un calendari de publicacions amb els continguts, la freqüència i el to amb el que la marca interactuarà en cada cas.

La creació de continguts és un punt clau per poder treballar correctament una xarxa social corporativa, ja que és una de les principals eines per poder aconseguir els objectius proposats i arribar a connectar amb el públic objectiu.

La part final de tot plantejament estratègic és la monitorització dels resultats, és a dir el plantejament de KPI’s que permetin veure si amb les accions proposades s’estan aconseguint els resultats que la marca busca.

El pla estratègic sempre és el nostre punt de partida, ja que és impossible fer una bona feina si no sabem què volem aconseguir.