Com definir KPI’s amb Google Analytics

Per explicar com definir KPI’s amb Google Analytics, potser primer caldria explicar què és un KPI (Key Performance Indicator): és un instrument de mesura per veure si els objectius estratègics marcats en el pla de marketing s’aconsegueixen. Per tant caldrà que es puguin mesurar i quantificar en un període de temps determinar, que siguin concrets i específics i també rellevants.

Quan es defineixein els KPI’s a través de Google Analytics caldrà que s’escolleixin el que es considerin més importants en l’anàlisi de dades i que es configurin com a objectius (conversions). Podem fins i tot especificar el valor monetari de la conversió per obtenir informes econòmics en el cas de les botigues on-line per exemple.

Es poden definir 4 tipus d’objectius:

  • Destinació: que l’usuari accedeixi a una URL específica, com per exemple a la part de “gràcies per omplir el formulari” de la secció de contacte d’una web.
  • Durada de la visita: que l’usuari estigui en una pàgina concreta més d’un minut o durant el temps que es cregui estratègic.
  • Pàgina / visita: Especificar un mínim de pàgines per visita, ex: 3.
  • Esdeveniment: L’usuari realitza una acció, com un clic a un anunci o una recomanació social. Caldrà configurar prèviament el seguiment d’esdeveniments.

Els objectius s’agrupen en conjunts, que podem organitzar en funció de les nostres necessitats. Google Analytics però limita els objectius a un màxim de 20 per perfil.

Una vegada configurats hi haurà accés a les estadístiques que ofereix Analytics a l’apartat de conversions, on hi haurà diverses dades de tots els objectius marcats, el percentatge de conversions, el valor monetari dels objectius (si és que s’ha marcat), i també, URL d’Objectius, Camí invers de l’objectiu, Gràfic de l’embut de conversió, Flux d’objectius.

Sense cap mena de dubte Google Analytics és una eina imprescindible en marketing digital per comprovar si les accions i les eines utilitzades serveixen per aconseguir els objectius marcats!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply