Definició de canals i estratègies online

Continuant amb al sèrie de posts sobre el pla de marketing digital, anem a explicar la definició de canals i estratègies online. Per fer-ho cal que ens situem en la planificació de les accions, punt en el que cal tenir en compte els canals, els continguts, les accions concretes i la calendarització i anàlisi.
 • Canals: Determinar forma i canal:
  • Perfils, pàgines a nivell corporatiu, de producte, de departament, de CEO…
  • Publicitat a les xarxes socials, o no, o als cercadors…?
 • Continguts: Aspectes generals:
  • Definir els missatges globals que volem transmetre, en funció de la missió/visió i el posicionament de l’empresa.
  • El mateix missatge en tots els canals? Homogeneïtzació o diversificació de la informació?
  • En cas de diversificar la informació, definir els principals elements comunicatius en cadascun dels canals.
  • Missatge corporatiu coherent relacionada amb una imatge corporativa existent.
  • Temes interessants per a l’audiència: varietat de suports multimèdia (fotos, vídeos, textos, enllaços, etc.).
  • Enfocament: adaptació del canal amb el to i estil adients.
  • Definir els mecanismes de participació i engagement amb els usuaris: concursos, promocions, etc.
  • Calendari de publicacions: freqüències, equilibri.
 • Accions concretes:
  • Abans de seleccionar les eines i accions digitals concretes cal reflexionar sobre les diferents eines, avantatges i inconvenients, i també determinar la inversió a cadascuna.
  • Per seleccionar les eines cal assignar un pressupost i organitzar-les en campanyes.
  • Cal fer una estimació dels leads generats, de les conversions, vendes i ingressos.
  • I integrar-les dins dels Pla General de Màrqueting.

Anem a veure uns exemples d’accions concretes:

 • Investigació: e-enquestes i eines per determinar interessos / necessitats d’usuaris anònims o d’usuaris identificats (registrats).
 • Branding: SEO, SEM, Blogs, enviaments electrònics.
 • Comunicació: Newsletter, possibilitat de subscripció a un servei d’informació sobre novetats, RRPPs amb paquets digitals, Llistes de distribució / RSS)
 • Promoció: Ús de les dades disponibles per organitzar enviaments electrònics d’ofertes personalitzades, en funció d’interessos, històric, etc. amb landing pages promocionals.
 • Publicitat: SEM, Xarxes Socials, altres patrocinis.
 • Intermediació: Presència o no a portals agregadors.
 • E-commerce: Compra online.
 • En aquesta taula es pot veure un exemple de programació d’accions concretes:
Product Producte

 

 

Marca

 

 

Investigació de mercats

 

Control

 

e-marketing

 

 

e-branding

 

 

e-research

 

 

e-audit

Mk viral, online product testing, e-catàleg, SEM

Web interactiva, e-placement, blogs, SEO

e-segmentació, e-enquestes, online foucs grups

e-CRMs, e-GRPs

Place Distribució e- trade marketing Centrals de compres (B2B), e-mediació, mk d’afiliació, e-tracking
Price Preu

 

 

 

 

 

comercialització

e-pricing

 

 

 

 

 

e-commerce

e-subhastes, adaptació geogràfica de preus online, temporalització digital de preus

portals, Marketplace, assessorament online de compra, servei postvenda online

Promotion Comunicació

 

 

 

 

Promoció

 

 

 

 

 

Publictat

e-communication

 

 

 

 

e-promotions

 

 

 

 

 

e-advertising

Site pels stakeholders, xarxes de contactes, e-RRPP, comunitats, xats

Gestió electrònica del punt de venda RFIP, landing pages promocionals, protectors i fons de pantalles

Banners, rolls, publicitat contextual, e-mail…

 

 • Calendarització: Cal que mostri de forma clara:
  • Què
  • Qui
  • Quan
  • Facilita la coordinació i evita duplicacions i incongruències.
  • És un instrument de comunicació entre les persones que hi participen, siguin o no de la mateixa empresa, departament, etc.
  • El calendari inicial dona una visió global i inclourà:
   • Inici de les accions
   • Durada
   • Àrea associada i responsable (departament / persona)
  • El seguiment de les accions requerirà un nivell de detall superior.
Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply