De les eines de marketing tradicionals a les digitals

En el context empresarial entendre l’evolució de les eines de marketing tradicionals a les digitals, significa concebre la comunicació a través de les anomenades xarxes socials, facebook, twitter, linkedin, pinterest, instagram, foursquare, etc, en la que la clàssica estructura: emissor, missatge i receptor canvia sensiblement, ja que l’emissor explica un missatge a molts receptors, a través de diferents canals de comunicació que tenen un llenguatge propi, i obté respostes immediates, és a dir entren en joc uns elements molt importants la interacció i la bidireccionalitat dels missatges.

Amb aquesta definició ja podem entendre que el marketing va més enllà de la promoció i de la comunicació, i actualment tenir el millor producte o el millor servei no és suficient, cal fomentar la relació amb la clientela i aquí és precisament on la revolució digital ha entrat en joc i ha propiciat molts canvis, ja que quan parlem del món 2.0 no ho fem pròpiament de tecnologia, parlem de persones i dels canvis que ha generat en les relacions entre persones i entre professionals.

Les noves tecnologies han modificat els hàbits dels consumidors, i aquest fet afecta a la credibilitat de les empreses, ja que actualment un 38% dels consumidors consideren que la font d’informació més fiable d’una marca o producte és un altre consumidor, en segon lloc, un 32% tenen en compte les informacions directes de la pròpia marca, i un 7% el que expliquen els periodistes. D’això se n’extreu una conclusió extremadament important: El consumidor valora el producte no pel que diu l’empresa sinó pel que escolta i comparteix amb altres clients o usuaris.

I en aquests moments els consumidors es troben en un espai digital on poden actuar a temps real a través dels seus dispositius mòbils, i a través del qual valoren el producte o servei pel que escolten i comparteixen amb altres usuaris, no pel que diu la pròpia empresa.

Per tant, com a marca o negoci, cal tenir com a objectiu estratègic crear-se una reputació digital adequada al posicionament desitjat, i una comunitat de seguidors que cregui en els valors de la marca i per tant en parli de forma positiva i els viralitzi i comparteixi a través dels seus comentaris i els seus gustos.

I sembla que lluny de quedar-se aquí les noves tecnologies en estan portant cap al que ja s’anomena web 3.0, que serà una forma de comunicació encara més personalitzada i individualitzada, i pel que els experts encara no han acabat de trobar una definició global, però que ens porta a fer-nos preguntes tals com de quina manera es farà la individualització? Quines noves tecnologies sorgiran? Quines es quedaran obsoletes? Com s’organitzarà la informació?

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply