Continuem amb l’anàlisi SEO

Reprenent el fil de l’anterior post, continuem amb l’anàlisi SEO d’una pàgina web i les principals mètriques utilitzades per fer-lo, i ho farem explicant més conceptes que es troben en eines com la ja esmentada SEOquake, molt útil, per poder fer una primera auditoria de posicionament orgànic d’una web.

Canonical: aquest concepte fa referència a una etiqueta que s’introdueix a la web i que serveix per indicar a Google, i també a altres buscadors, quina és la nostra pàgina preferida; ja que quan un usuari fa una busca a través d’una paraula clau, els motors de busca trobaran varies URL que hi poden tenir relació, i hauran de decidir quina és la que s’adapta més bé al contingut que està buscant l’usuari, però si hem utilitzat aquesta etiqueta es pot solucionar el problema de contingut duplicat o similar, i millorar el procés d’indexació i posicionament de web.

Headings o Capçaleres: es tracta d’una de les eines més potents a nivell de SEO, ja que serveixen per comunicar de forma clara a Google de què parla la nostra pàgina web; hi ha varis tipus de Heading Tags:

  • H1, es tracta l’etiqueta utilitzada per posar el títol d’un post, i que està situada a l’inici de l’entrada i serveix per explicar a Google, amb poques paraules, el tema principal del post.
  • H2, és l’etiqueta utilitzada pels subtítols, i ens ajuda a poder separar i estructurar el contingut, i oferir informació rellevant a Google.
  • H3, H4, són subtítols dins de H2, per tant ja no tenen tanta importància com les dues primeres, però contenen paraules clau relacionades que també ajuden posicionar; fins i tot es poden utilitzar les etiquetes H5 i H6, però no és recomanable abusar-ne, perquè Google ho podria arribar a penalitzar.

Imatges: en aquest cas és recomanable que les imatges continguin la paraula clau en l’apartat d’ALT atribute, perquè és una altra forma de comunicar a Google el contingut de la pàgina, ja que tradicionalment les imatges portaven un títol que no contenia cap informació rellevant, i realment són elements que també ajuden a posicionar.

En propers posts continuarem desgranant tota la informació que podem extreure d’una primera auditoria SEO utilitzant eines com SEOquake.

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply