Contingut de qualitat, el rei de l’estratègia on-line

El contingut de qualitat és el rei de l’estratègia on-line d’una marca, perquè serveix tant per parlar amb els clients i potencials, com també per parlar amb Google, cosa que és sinònim de SEO o posicionament orgànic.

Treballar aquest tema està directament relacionat amb tenir un bloc a la web, i una línia editorial, és a dir, preparar una sèrie de temàtiques, plasmades en posts, que reflecteixin els temes més candents de l’empresa i del sector on està.

El marketing de continguts ha de respondre a una estratègia on-line, cal preparar els temes dels que es parlarà en el bloc, i establir una freqüència i regularitat en les publicacions, si aquests continguts són de qualitat poden atreure visites dels usuaris i enllaços d’altres pàgines, per tant cal redactar-los pensant en les cerques dels internautes, i tenint molt present que google vol contingut fresc i original, i això vol dir que penalitza les còpies i duplicats, i també els continguts antics i no actualitzats.

Si pensem en la màxima de Google que és aconseguir “la millor experiència de busca per l’usuari”, cal enllaçar els continguts amb les paraules clau més rellevants de la marca, sempre tenint en compte el que busquen els usuaris, cal fer textos de més de 350 paraules perquè el buscador tingui en compte la pàgina, i és important potenciar les cursives, les negretes i els recursos multimèdia.

Les imatges i els vídeos ajuden a millorar el posicionament de la web, però cal que estiguin internament treballats, és a dir que tinguin títols comprensibles per google, i així els indexarà, i que tinguin el pes adequat, ja que si una pàgina web tarda massa estona a carregar-se, el navegant marxa, això suposarà un temps baix de visita al site, també un percentatge de rebot elevat, i aquests elements són penalitzats per google restant visibilitat a la web.

És molt important treballar les millors keywords o paraules clau del projecte, potenciant entre els continguts de la web les més rellevants i aquelles per les quals volen ser localitzades pels usuaris. Cada pàgina del site ha de potenciar les paraules clau en la seva URL, en el seu títol, subtítol, i en la descripció, ja que aquesta informació és indexable pels buscador.

Cada pàgina ha de tenir uns descripcions rellevants, en les que hi apareguin aquestes keyword, ja que davant d’una cerca concreta l’usuari vol trobar una informació específica, i anar a parar directament a la pàgina de la web que en parla, no a la home que pot ser molt més genèrica.

Finalment comentar que les keyword que es volen posicionar han d’aparèixer també a les capçaleres, marcades com a tal, al cos dels textos, en totes les meta etiquetes (són parts destinades a parlar directament amb Google), i també en links de les pàgines interiors.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply