Completant la informació dels productes a Prestashop

Per acabar de completar la informació dels productes a Prestashop cal tenir en compte el següent:

Els costos de transport no es poden descuidar, ja que poden duplicar fàcilment el cost final d’una comanda, per tant cal mostrar-los abans de la finalització d’una compra.

A la pestanya “Transport” es podran especificar detalls concrets sobre el packaging del producte:
– Ample, alt, profunditat i pes.
– Cost addicional d’enviament, en casos de productes complicat d’empaquetar o de molt pes.
– Transportistes

transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secció monitoreig dins del catàleg de productes ens permet treballar les següents seccions:
Llista de categories buides: Mostra les categories que no tenen cap producte, caldria eliminar aquestes categories buides, o omplir-les amb almenys 1 producte, així els clients no trobaran una categoria buida a la botiga on-line.

monitoreig

Llista de productes amb atributs i sense quantitats o sense atributs i sense quantitats disponibles a la venda: Mostra els productes que ja no estan a la venda, si es vol que hi continuïn sent caldrà reposar-los.
Llista de productes desactivats: Mostra els productes que han estat desactivats a la botiga i que no són visibles pels clients, cal veure que es fa si s’eliminen del tot i es tornen a reposar.

A la pestanya anomenada “Característiques” és on especificarà les característiques dels productes (per exemple: pes, material, país d’origen, etc.).
Al crear característiques i valorar es poden assignar als productes quan siguin apropiades per aquests. Això vol dir que no cal omplir els camps de les característiques per cada un dels seus productes, sinó que solament ha d’omplir els valors necessaris i aplicar-los posteriorment.

Abans d’afegir una característica a un producte, ha de crear aquesta pel seu ús general a la botiga. Cal anar a la pàgina “Característiques” del menú “Catàleg” o fer click directament sobre el botó “Agregar una característica”. Apareixerà una advertència “Totes les modificacions realitzades es perdran ¿Està segur de continuar?” cal assegurar-se de guardar tots els canvis abans d’acceptar.

La pàgina de característiques permet definir les intrínseques d’un producte, les que segueixen sent les mateixes al llarg de les variacions o combinacions del producte.

Cal pensar en les característiques tal i com es pensa en els atributs d’un producte, amb la diferència que no es poden crear variacions d’un producte basades en les característiques.

La diferència entre un atribut i una característica depèn del propi producte, alguns poden compartir la mateixa propietat, el primer és usat per la construcció de variants de productes i l’altre és simplement una característica invariable. Com a exemple algú por comprar una variació de l’iPod basada en els atributs (color, capacitat del disc, etc), però no en les característiques (pes, mida, etc). I en alguna altra botiga on-line es podrien vendre variacions de samarretes basades en els atributs (color, mida, gènere) però no en les característiques (pes).

Les característiques són configurades sobre la base d’un producte, des de la pàgina “Productes” sota el menú
“Catàleg”, però primer han d’estar registrades a la botiga utiltizant la pàgina “Característiques” sota el menú “Catàleg”.

Es pot establir l’ordre dels atributs utilitzant les fletxes de la columna “Posició”. La columna “Accions” ofereix una icona d’Edició, una icona Eliminar i una icona “+” que permet veure els valors disponibles per cada característica, i des d’aquí es pot ordenar, editar i eliminar valors si cal.

Al fer click sobre el botó “Afegir una nova característica” apareixerà un formulari molt senzill i aquí és a on en nombra a la característica en sí.

característica

Cal omplir el formulari:

Característica: A la llista desplegable cal seleccionar una de les característiques disponibles.
Valor: caldrà donar també un valor a la característica com 27 cm.

Es poden afegir més valors pel mateix tipus de característica guardant els canvis amb el botó “Guardar i afegir un altre valor”.

La llista principal finalment té totes les característiques registrades; pot editar i borrar amb els botons de la dreta de la taula, i també mostrar els valors amb la icona “+”. Es pot establir l’ordre de presentació de les característiques al front-office o bé fent click a les icones de les fletxes, o arrastrant i deixant cada fila posicionant el ratolí sobre la columna “Posició”.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply