Com treballar els títols de les pàgines per millorar el SEO

Per poder treballar i optimitzar orgànicament una pàgina web hi ha una sèrie d’accions que es poden fer des del backend o panell d’administració, i que poden permetre aconseguir millors resultats de SEO, i per tant ser més visibles a Google, en aquest post començarem explicant com treballar els títols de les pàgines!

Comencem indicant els títols de les pàgines amb les etiquetes <title>

Una de les primeres accions que es poden fer és crear títols de pàgina que siguin concrets, únics, i utilitzar les etiquetes “title” per especificar que ho són, ja que aquestes serveixen per indicar tant als internautes, com als motors de busca, el tema principal d’aquella pàgina o entrada. El més interessant seria utilitzar un únic títol per cada una de les pàgines de la web, i col·locar l’etiqueta <title> dins de l’etiqueta <head>  en el document HTML, que és l’abreviatura de HyperText Markup Language (llenguatge de marcat d’hipertext), i s’utilitza per descriure els documents de les pàgines web, descriu els elements bàsics , incloent el text, els enllaços i les imatges que contenen.

El contingut de l’etiqueta <title> es mostra en els resultats de busca

Si el document apareix en una pàgina de resultats de cerca, el contingut de l’etiqueta title, en general, apareix a la primera línia dels resultats, i les paraules del títol apareixeran en negreta si són les mateixes paraules que les que ha utilitzat l’usuari per buscar, això  pot ajudar als navegants a reconèixer si la pàgina és rellevant per al seu cerca o no. El títol de la pàgina d’inici pot incloure el nom de la web o negoci, i també podria incloure altra informació estratègica, com la ubicació física de l’empresa o potser algunes de les seves principals activitats o ofertes.

És important tenir en compte:

  • Utilitzar el títol per descriure clarament el contingut de la pàgina
  • Crear etiquetes <title> per cada una de les pàgines, així s’ajudarà a Google a distingir els continguts.
  • És recomanable que el títol sigui breu, tot i contenir aquesta informació essencial.

En els propera posts continuarem explicant més accions que podem fer per millorar el posicionament orgànic d’una pàgina web.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply