Com s’estructura una pàgina de WordPress?

Una pàgines de wordpress s’estructura amb un frontend i un backend

El frontend és la part de la web en la que els usuaris visualitzen tots els continguts, amb el disseny utilitzat i les funcions que realitzi la web; en definitiva és la part visible.

El backend és la part interna de la web, on es dissenya com estarà organitzada, com s’estructuraran els continguts, imatges, etc;  quines funcions realitzarà, quin disseny es mostrarà als internautes, etc. És la part a on hi trobem totes les funcions per administrar la web.

En primer lloc hi ha un apartat de gestió del contingut de la pàgina:

gestió pàgina

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrades: Apartat per crear i gestionar els posts del bloc.

Categories: Apartat per la creació de l’estructura de les categories que serveixen per organitzar els continguts.

Etiquetes: Apartat de gestió de les etiquetes que serveixen per organitzar els continguts.

Enllaços: Creació i gestió dels enllaços o categories d’enllaços.

Mèdia: Apartat per tota la gestió dels objectes i dades multimèdia, incloses les galeries d’imatges i fotos.

Comentaris: Apartat per la gestió dels comentaris dels usuaris.

Apartat pel disseny de la pàgina de wordpress:

disseny

 

 

 

 

 

En aquest apartat podem gestionar tot allò referent al disseny de la pàgina web o bloc; està organitzat en les següents seccions:

ajustaments

Temes: Instal·lació i gestió de les plantilles de disseny per la pàgina. Són els que donen l’aspecte visual a la web o bloc. Per defecte ens en posa un, el podem canviar i gestionar, hi ha plantilles gratuïtes i altres de pagament. A la secció podem mirar tot el que hi ha i provar com queda el tema seleccionat per fer-nos una idea del disseny final.

Opcions del tema: Moltes plantilles permeten configurar o personalitzar diversos paràmetres sense necessitat de programar cap codi. En alguns casos es pot personalitzar la capçalera, el fons o el peu de pàgina.

Menús: Creació i gestió dels menús de la pàgina. Amb aquest apartat caldrà arrastrar i deixar anar les pàgines, categories, posts o enllaços per tal de crear tots els menús. Si estem creant una pàgina podem fer menús personalitzats. En el cas d’un bloc sovint és suficient utilitzant els “widgets” “entrades recents” i “categories” per mostrar-los com a menú al lateral del bloc.

Widgets: Gestió de totes les zones que permeti la plantilla per la inserció de widgets. Alguns venen per defecte, altres caldrà gestionar-los a través de l’apartat plugins. Els widgets són blocs d’aplicacions que utilitzem com entrades recents, categories, menús, xarxes socials, etc. Aquí wordpress ens mostra els bàsics, però varien depenent de la plantilla que utilitzem. En aquesta secció wordpresss mostra les zones on es poden col·locar i també varia depenent de la plantilla.

Plugins: En aquest apartat es podran descarregar directament o instal·lar els plugins necessaris per tal que la web cobreixi totes les necessitats. La comunitat de wordpress ofereix un gran ventall de plugins que es poden trobar de forma ordenada a la seva pàgina oficial o que es poden descarregar mitjançant el buscador o instal·lador de plugins que es troba en aquest apartat.

També es poden gestionar els ja descarregats per activar-los, anul·lar-los o eliminar-los. La majoria dels plugins instal·lats tindran també un panell d’opcions per configurar-los. Es pot accedir a aquest panell des d’aquest mateix apartat, en el llistat de plugins o des del menú de navegació esquerra de wordpress que quan s’hagi activat el plugin aquest insertarà una etiqueta perquè s’hi pugui accedir més fàcilment.

Per defecte wordpress porta instal·lat el plugin “akismet” per evitar “spam” en els comentaris del bloc. Aquest ve amb unes instruccions per la seva activació un cop instal·lat: plugin d’Akismet.

Comentaris: Aquí és on es poden administrar tots els comentaris que facin els usuaris del bloc. Seran filtrats per “akismet”, tant els reals com els d’spam. Els comentaris no es publicaran automàticament, es podran revisar i aprovar i contestar si són correctes, i borrar en cas que no ho siguin. Cada vegada que algú realitzi un comentari ens arribarà al correu electrònic assignat a wordpress.

Usuari: A l’apartat usuari s’hi poden insertar nous usuaris, gestionar els ja insertats manualment i també veure quan un usuari es registra a la web. També es poden configurar els rols d’usuari que ja té la web per atorgar diversos permisos depenent de l’usuari del que es tracti.

Eines: Apartat que servirà per instal·lar i gestionar diverses eines per la pàgina que ajudaran a connectar amb aplicacions externes a la plataforma i així millorar la integració i ampliar les funcions de la plataforma.

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply