Com redactar un post per un bloc?

Per redactar un post per un bloc cal fer un pas previ comú a qualsevol tipus de redacció: pensar en quin és l’objectiu del post i en com s’estructurarà la informació, és a dir cal decidir quina serà la jerarquia del què es vol comunicar.

Gairebé sempre que es vol explicar alguna cosa s’utilitza la clàssica estructura: introducció, nus i desenllaç; la primera part i la última serveixen per introduir i concloure el tema, i la part essencial és el nus, en la que abordarem el contingut bàsic del text, i exposarem les idees principals.

Utilitzar diferents paràgrafs, i potser fins i tot separar-los amb títols o subtítols, pot ajudar a jerarquitzar millor la informació, i també a transmetre de forma més clara i més amena el missatge principal. La utilització de llistats o de numeracions també pot facilitar la comprensió, i pot fer augmentar l’interès del post.

Però per sobre de tots aquests consells, el més important és redactar bé, i fer-ho sobre temes que interessin a l’audiència, cal intentar crear contingut interessant, que resulti útil al lector, i que sigui sobre temes actuals i candents. Per fer-ho pot ser interessant intentar empatitzar, o preguntar a l’audiència quines són les temàtiques sobre les que volen llegir.

El títol és un dels elements més importants, ja que és el “call to action” o la “crida a l’acció”, el reclam perquè l’internauta es decideixi a llegir el post, o a clicar a l’enllaç, per tant cal pensar-lo bé i escollir amb molta cura cada una de les paraules, ja que han de condensar i comunicar bé el missatge principal.

La part final del post hauria de ser una conclusió, que resumís i demostrés tot el que s’ha explicat al llarg del text, i que invités a l’usuari a pensar, a opinar o a compartir el contingut, sobretot que es quedés amb la sensació que se li ha aportat un valor, sigui o bé la solució d’un dubte o d’un problema, o un aclariment.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply