Com preparem un DAFO?

Aquest post continua amb les explicacions per fer un pla de marketing, i concretament ens centrem en com preparem un DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats), que permetrà definir correctament els objectius estratègics. Ja que a l’hora de definir el nostre cas (Objectius, Estructura i Accions), és necessari fer-ho en base a un estudi previ, per poder situar els objectius i l’estratègia en un marc referencial.

Inicialment cal analitzar aspectes com:

  • Entorn econòmic, polític i social
  • Posicionament de l’empresa
  • Xifres econòmiques sobre la companyia
  • Oportunitats i amenaces
  • Competidors

 

L’anàlisi de l’entorn en el qual s’integra la nostra empresa és el primer punt imprescindible a l’hora de definir un pla de màrqueting:

  • Legal: Quina legislació afecta la nostra activitat empresarial? Ha aparegut alguna nova llei darrerament?
  • Econòmic: Quina és la situació econòmica global del sector? Les tendències de creixement són positives o negatives?
  • Tecnològic: Quines són les novetats tecnològiques? Em proporcionen major rendibilitat?
  • Polític: Quins poders polítics i administracions influeixen en la meva activitat empresarial? Qui els governa? Quina relació puc establir-hi?

 

Havent analitzat l’entorn i el nostre posicionament (la imatge mental que el client objectiu té de la marca), cal sintetitzar en un quadre els punts forts i els dèbils, que són d’origen intern; i també les oportunitats i les amenaces, que són d’origen extern.

Amb aquest quadre, el DAFO, es podrà tenir una visió global que permetrà saber quins punts de dins de l’empresa cal treballar per superar la debilitat que suposen, quins punts són el que la fan forta i la diferencien de la resta; quines són les oportunitats que el mercat ens permet aprofitar i quines són les amenaces que cal combatre.

La competència sempre suposa una amenaça i per tant és important fer-ne un anàlisi digital, estudiar la seva presència on-line, la seva estructura a la xarxa (web, bloc, xarxes socials, etc.), les accions que desenvolupa i les eines que utilitza.

En propers posts continuarem amb aquesta temàtica i parlarem de com identificar els públics objectius de la marca.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply