Com fer un briefing responent a 7 interrogants

Hi ha moltes formes de fer un briefing aquí en proposem una responent a 7 interrogants:

briefing2

  1. Definició del marc competitiu: amb qui competim i quines són les fonts del nostre negoci actual i futur? Què és el més important del mercat? Per tant considerarem el desenvolupament de la categoria, tendències, tendències de participació en el mercat, posicionament de la marca i de la competència, etc.
  2. Des de la perspectiva del client: què és el més important del producte o de la categoria? Per tant considerarem els atributs, els beneficis, els valors, la personalitat de la marca. Què és el més important que diferencia el producte o marca de la competència? Tenint en compte els atributs, els beneficis, els valors, la personalitat de la marca.
  3. Quin és l’objectiu del marketing?: Incloure la quota de mercat, la xifra de negoci o qualsevol altre objectiu de marketing i el termini.
  4. Quin paper juga la publicitat en la consecució d’aquest objectiu?: considerar: prova, reforç, increment d’ús, canvi de marques, etc.
  5. A qui s’ha de dirigir la publicitat?: descriure al client al que es vol arribar en els termes més rellevants pel producte o la marca. Perquè s’ha escollit aquell client per sobre dels altres? Per tant considerem la demografia, les actituds i ús de la categoria/marca, desitjos, necessitats, estils de vida.
  6. Què pensen o com se senten actualment amb el producte? Perquè aquests pensament racionals o sentiments s’han considerat com els més rellevants en comparació amb els altres? Hi ha dades o anàlisis que ho recolzin?
  7. Què volem que pensin o com volem que se sentin?: Quina és la idea més important que vols que el consumidor obtingui de la campanya? Perquè s’ha escollit aquesta d’entre les altres? Per tant pensarem en termes d’atributs, beneficis o valors.

També com a exemple l’empresa General Electric va dissenyar un procés de tres passos per tal que el seu esforç publicitari fos més eficaç:

1.Enfocar-se al receptor: Hem de conèixer al receptor. En singular, no en plural, cal conèixer l’audiència com una sola persona amb desitjos i necessitats més enllà del producte.

2.Enfocar-se a la proposta: la proposta relaciona el que coneixem del producte amb el que hem après del receptor.

3.Dramatitzar la proposta: amb la proposta com a base el repte es converteix en trencar la barrera de l’avorriment. Cal trobar la forma de dramatitzar la proposta.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply