Com estructurar un pla de marketing digital?

Un pla de marketing digital s’integra en el Pla General de Màrqueting de la marca, tant pel que fa al públic objectiu, com l’adopció de les propostes de valor afegit, però incorpora tots els mitjans digitals. Un pla de mk analitza l’entorn de l’empresa i concreta els objectius; ho fa definint públics (segmentant) i estratègies per arribar-hi, intentant diferenciar-se de la resta (posicionament).

L’anàlisi del posicionament d’una marca s’ha de fer a partir de la missió, visió, valors, i la comparació d’objectius passats i actuals: Objectius generals de l’any anterior i grau de compliment, objectius per l’any actual, percentatge de vendes estimades de màrqueting, pressupost de mk.

L’estructura d’un pla de màrqueting digital seria la següent:

 • Per què anar ————————————————— Objectius
 • A qui————————————————————– Identificat públic objectiu
 • Amb què——————————————————— Estratègia de continguts
 • Com————————————————————— Elaboració d’un pla d’acció
 • Execució——————————————————— Recursos
 • Avaluació——————————————————– Mesures, monitorització

Definir bé els objectius és molt important, és un procés que caldria fer en 5 passos:

1.- Orientar-se amb el marc general d’objectius i paràmetres

2.- Identificar objectius específics: quantificables, realistes i situats en el temps.

3.- Definir els segments a que ens dirigirem; el comportament desitjat; elements que s’analitzaran per comprendre l’èxit o fracàs de les accions.

4.- Definir els KPI’s.

5.- Assignar valors concrets per determinar el que es considerarà èxit abans d’iniciar les accions.

Per poder fer tot això cal disposar d’informació sobre la facturació, les vendes de productes i/o serveis per zones, el marge i el benefici net, la compra mitjana, o el tipus de comanda i client, índex de repetició de compra, taxa de conversió de leads, i interlocució.

Finalment, anem a enumerar els punts de l’estructura formal d’un pla de Màrqueting:

 • Resum executiu
 • Desenvolupament del pla
 • Conclusions
 • Presentació
 • Seguiment i actualització

El resum executiu, junt amb les conclusions contindrien informació essencial per poder entendre el què caldrà desenvolupar. En posterior posts anirem explicant i desgranant cada una d’aquestes seccions.

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply