Com escriure una nota de premsa?

La nota de premsa és eina de comunicació en la que una empresa o organització explica, de forma més aviat sintètica, quelcom que considera interessant, rellevant, o novedós sobre la seva marca i el seu sector, i que envia a diferents mitjans de comunicació amb l’objectiu que la publiquin, però això dependrà de l’interès noticiable que desperti, i també de l’agenda de cada mitjà, ja que en un principi no es paga per la publicació d’una nota de premsa.

escriptoriHi ha casos en els que la marca pot estar inserint publicitat en una revista o un diari concrets, i en aquests casos és bastant probable que la nota sigui publicada per la relació ja establerta; en d’altres casos es pot arribar a pagar perquè el mitjà de comunicació difongui aquella informació, si no és així, tal i com hem comentat dependrà del contingut.

Si la nota de premsa explica un proper acte que es durà a terme, cal enviar-la amb la suficient antelació, generalment una setmana abans, perquè si hi ha algun mitjà interessat en cobrir la notícia ho pugui fer, indicant de forma molt clara les dades i plataformes de contacte ; i també és completament aconsellable enviar una altra nota posterior a l’acte, explicant com ha anat, i a ser possible acompanyada de fotos.

Una nota de premsa ha de tenir un títol clar, concís i que cridi l’atenció, és important evitar les majúscules i també posar específicament “nota de premsa” en el títol, això ja ho podem explicar quan fem l’enviament. A sota del titular és recomanable posar-hi una “entradeta”, és a dir un paràgraf de quatre o cinc línies, que recull i sintetitza el contingut més important amb frase directes i molt clares.

Seguidament de major a menor rellevància, en forma de piràmide invertida, s’explicarà el contingut que volem transmetre, és molt important tenir en compte que cal aclarir “què passa”?, “a on passa”? “qui ho fa”? “a on i com es fa”? i “perquè”?; a partir d’aquí cal escriure intentant aportar continguts nous, o dades que ja es coneixen però que no han tingut gaire difusió; les frases haurien de ser curtes i comprensibles, cal evitar subordinades molt llargues, o un llenguatge excessivament tècnic; incloure exemples o comparacions pot ajudar a la comprensió del missatge.

Evidentment cal ser realistes i parlar de coses certes, per tal de reafirmar aquesta certesa es pot acompanyar de dades estadístiques, de declaracions de persones de dins de l’organització, d’argumentacions efectives, i d’arguments amb pes; a poder ser és recomanable no repetir el nom de la pròpia organització moltes vegades, en general és aconsellable buscar sinònims i no anar escrivint sempre les mateixes paraules.

Per finalitzar aquest post direm que les noves tecnologies han transformat el panorama de la comunicació, i que hi ha tantes fonts d’informació a l’abast de tothom que segurament la nota de premsa ha caigut una mica en desús, però quan una empresa té quelcom important a comunicar als mitjans, recomanem continuar utilitzant aquesta eina, que de fet, no està renyida amb les noves tecnologies.

 

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply