Com crear una pàgina estàtica amb wordpress?

Quan instal·lem un wordpress, per defecte ve amb una entrada al bloc i una pàgina d’exemple. Les pàgines les podem gestionar a través del menú lateral esquerra “Pàgines”.

pàgines II

 

 

 

 

 

Quan entrem en aquesta secció veiem que apareix una llista de les pàgines (en aquest cas la d’exemple) i en podem crear més clicant “afegir nova”. Si apropem el cursor del ratolí podrem observar que es desplega un menú amb les opcions: editar, edició ràpida, paperera i veure.

Abans de continuar anem a explicar un petit “truquet” per configurar cada una de les Url’s de les pàgines optimitzades per SEO. Això tan sols cal fer-ho quan el wordpress està allotjat en un servidor remot, és a dir en el cas del .com

Primer cal anar a la secció “Ajustos” i entrar a l’apartat “enllaços permanents”. Cal seleccionar “nom entrada” i en el camp “estructura personalitzada” apareix quelcom com “/%postname%/; després cal fer clic en “guardar canvis”. Quan seleccionem aquesta opció wordpress agafarà com a pàgina d’inici del lloc la pàgina estàtica que s’hagi indicat en el camp desplegable “Pàgina inicial”, en aquest cas seleccionem “pàgina d’exemple” i guardem canvis.

Quan seleccionem aquesta opció wordpress agafa com a pàgina d’inici la pàgina estàtica que s’hagi indicat en el camp desplegable, en cas que hi hagi més pàgines apareixeran en aquest camp desplegable.

Després cal anar a la secció pluginsi entrar a l’apartat “afegir nou”. Cal buscar un plugin amb el nom: Custom Permalinks, instal·lar-lo i activar-lo.

En cas de no trobar-lo també es pot descarregar a: http://wordpress.org/plugins/custom-permalinks/ pujar-lo amb FTP, instal·lar-lo i activar-lo.

instal·lar plugin

 

 

 

 

 

 

Després caldrà tornar a la pàgina d’exemple i veurem:

pàgina d'exemple

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Camp del títol: Aquí cal escriure el títol de la pàgina.

2.- Enllaç permanent: El plugin Customs Permalinkafegeix aquest camp perquè escriguis una URL personalitzada a la pàgina. Com que estem a la pàgina d’inici no caldrà escriure res ja que la pàgina d’inici coincideix amb el domini. Aquest plugin també permet afegir qualsevol terminació com .html, .php o la que es vulgui posar a la URL. En cas de no instal·lar aquest plugin no passa res, ja que wordpress permet personalitzar la URL i que no necessàriament coincideixi amb el títol, però no ens deixarà posar cap terminació, i per defecte assignarà la barra “/” al final de la URL.

3.- Hi ha dues pestanyes: Visual i text. Amb visual es pot treballar com amb un word, i és més recomanable per usuaris que no estiguin familiaritzats amb llenguatge html. Amb text hi ha més avantatges si s’està familiaritzat amb html ja que permet afegir etiquetes html i personalitzar al màxim el text.

4.- Atributs del text: com amb el word, wordpress ofereix uns atributs per personalitzar el text com negretes, cursiva, llistes, enllaços, etc.

5.- Contingut: En aquest espai és o cal agregar tot el contingut, textos i imatges, que es vulgui que apareguin a la pàgina.

6.- Comentaris: Es pot afegir un formulari de contacte en cada pàgina i en cada post.

7.- Publicar: En aquest apartat es poden veure estadístiques de la pàgina com l’estat i la data de publicació, també es pot borrar i actualitzar el contingut.

8.- Atributs de la pàgina: En aquesta secció es poden ordenar les pàgines, ordenar-les, posant el número de pàgina que volem que tingui, i també les podem associar a una pàgina superior per crear submenús i estructurar correctament el contingut.

A la secció pàgines cal fer clic a “afegir nova”, i tot serà pràcticament igual que en l’anterior, les úniques diferències seran que no apareixerà el camp d’enllaç permanent i el botó per guardar canvis diu “Publicar”; també podem observar que a “comentaris” hi ha les dues caselles marcades que té wordpress per defecte.

afegir nova pàgina

 

 

 

 

 

 

 

 

Si escrivim alguna cosa en el títol i en el contingut wordpress mostrarà automàticament el camp “enllaç permanent” per tal que assignem una URL a la pàgina, de mentres WordPress n’assignarà una de provisional, fins que la canviem per tenir una URL amigable. A la secció d’atributs de la pàgina hi podem posar el número 2 i ens apareixerà en segon lloc. Un cop fet això podem publicar.

A la secció “publicar” tenim l’opció de programar la pàgina perquè es publiqui automàticament el dia i la hora que indiquem. Un cop fet apareixerà un missatge que indica que la pàgina ha estat publicada i el botó “publicar” ha passat a ser “actualitzar”.

Si després fem clic a totes les pàgines podrem veure totes les que tenim en l’ordre que hem indicat.

ordre pàgines

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply