Com crear i treballar un compte de Facebook Business Manager

Tal i com explicàvem en el nostre anterior post, crear i treballar un compte de Facebook Business Manager pot tenir una certa dificultat, per aquest motiu anem a parlar amb detall de com fer-ho.

El primer pas és decidir i definir qui serà l’administrador principal que haurà de tenir un compte personal de facebook, és a dir, serà la persona encarregada de crear el compte i també la responsable d’invitar als diferents usuaris, i de donar accessos a les pàgines o comptes, així com rebre la informació de facturació.

Un cop presa aquesta decisió tant important caldrà anar a: https://business.facebook.com/ i clicar a “crear cuenta”, aquesta opció és a la part de dalt a la dreta. En les següents pantalles caldrà posar el nom de l’empresa i totes les dades d’informació: nom del negoci, el teu nom i un e-mail. Un cop fet tot això arribarem a una pantalla en la que hi ha les opcions d’agregar pàgines de facebook, comptes publicitaris i persones.

Si comencem per agregar pàgines ens donarà tres opcions:

1.- Escollir una pàgina pròpia, es podrà fer si ets l’administrador i propietari d’una pàgina. La única cosa que cal fer és posar el nom i la URL de la pàgina.

2.- Sol·licitar accés a una pàgina: en aquest cas l’administrador de la pàgina rebrà una notificació que haurà d’acceptar per poder tenir aquest accés, igualment caldrà posar el nom i la URL de la pàgina. Tant en aquest cas com en el primer, si ja ets administrador de la pàgina, aquesta s’afegirà automàticament al Business Manager.

3.- Crear una pàgina nova, en cas que es vulgui començar des de zero.

Cal puntualitzar que pel sol fet d’haver afegit una pàgina no significa que ha es pugui gestionar des del Business Manager, si no que per fer-ho caldrà donar accés a una persona. En aquest cas caldrà anar a l’apartat de “Persones” i fer clic a “agregar persones”,  després cada una rebrà una invitació per unir-se, caldrà que se’ls hi assigni el rol adequat i a partir d’aquí també se’ls pots assignar les pàgines i comptes en els que hagin de treballar i definir quin nivell d’accés hi tindran.

En posteriors post aprofundirem més en el funcionament del Business Manager de Facebook!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

Leave a Reply