Perquè serveixen les estadístiques en Social Media?

En temes de Social Media i de marketing en general cal estratègia abans de passar a l’acció, i també que després cal anàlisi per saber si les accions que es s’estan duent a terme funcionen i responen als objectius plantejats, i per poder realitzar un bon anàlisi cal mirar les estadístiques que algunes xarxes socials ja incorporen de forma orgànica.