Marketing estratègic Archives - Pàgina 5 de 10 - Marketing per tu

Marketing estratègic

Tipus d’objectius de marketing

El tipus d'objectius de marketing amb els que podem treballar Es poden classificar segons la jerarquia i naturalesa. -Segons la jerarquia: -Objectius estratègics: cap a on ha d’anar l’empresa? -Objectius tàctics: què cal fer per arribar a l’objectiu? -Objectius operatius: com es planteja cada etapa? -Segons la naturalesa: -Quantitatius: incrementar la participació en el mercat, en la rendibilitat o en el...

4 etapes per crear un pla de marketing en social media

Crear un pla de marketing en social media o xarxes socials és de vital importància ja que quan una empresa decideix entrar en tot aquest univers, igual com ho fa un pla de marketing off-line, aquest ens indicarà el punt de partida en el que estem, i ens marcarà els objectius que es volen aconseguir, l’estratègia a seguir així com les accions i eines que faran falta per arribar a les fites proposades, així com la possibilitat de mesurar l’èxit de la planificació digital.