Marketing estratègic

Obstacles per exportar?

Dificultats financeres per exportar. Actitud mental desfavorable de la direcció Dificultat per identificar mercats exteriors Falta d’experiència en altres cultures i negocis. Excés de burocràcia i temps dels directius. Selecció de distribuïdors fiables. Dificultat amb les reglamentacions governamentals. Adaptació dels productes. Forts competidors estrangers. Falta de coneixement en processos d’exportació. Falta de personal qualificat. Falta de coneixement de l’idioma. Costos de transport. Escassa dimensió empresarial. Competència de nous...

Perquè internacionalitzar?

Mercat interior saturat. Combatre competidors estrangers, sobretot els asiàtics, i mantenir les vendes. Busca de mercats menys competitius o en una etapa diferent del cicle de vida del producte o servei. Aparició de nous mercats molt atractius. Incentius governamentals i dèficit comercial Accedir a un mercat més gran, poder assolir economies d’escala i reduir les despeses fixes com el...

Què cal preguntar-se abans d’internacionalitzar una empresa?

Què esperem guanyar amb la internacionalització? L’exportació està d’acord amb els altres objectius empresarials? Quins recursos de l’empresa exigirà l’exportació? Superen els beneficis esperats els costos que suposarà? L’empresa té un producte o servei que ha tingut èxit en el mercat nacional? Es disposa o es prepara un pla de mk internacional que defineixi objectius i estratègies? Hi ha capacitat...

Els punts bàsics d’un pla d’empresa

Aquest post el dediquem a emprenedors que tinguin una idea, i que tal i com hem fet nosaltres, vulguin “posar fil a l’agulla” i crear el seu propi negoci, un dels punts de partida és la creació d’un pla d’empresa en el que es descriguin els principals aspectes del projecte que es vol emprendre, i que serveixi com a full de ruta per tenir les idees molt clares i saber com s’estructurarà