Marketing

Si no ets a internet és com si no existissis


Hi ha una dita contemporània que afirma: “Si no ets a Internet és com si no existissis”. I és sembla que les empreses han entès que ser presents a Internet ja no és una opció, sinó una obligació. Per això, actualment la majoria de les empreses tenen una pàgina a Internet i despleguen un ampli ventall d’accions a les xarxes socials per interactuar amb el consumidor final. És habitual que les empreses que tenen pàgina web també tinguin xarxes socials com ara Facebook, Instagram o Twitter. Escollir una xarxa o una altra dependrà del context de la comunicació, la rapidesa d’interacció i el tipus de missatge a comunicar.

Què és marketing directe?


Marketing directe és comunicar-se directament amb el consumidor. És el màrqueting one-to-one, que també pot ser interactiu. Consisteix a seleccionar curosament el públic objectiu, concentrar-se en un segment de mercat específic i escollir els consumidors que sabem que poden ser receptius al nostre producte. És el màrqueting que busca una resposta del consumidor directa, immediata i mesurable.

Com preparem correctament una promoció de vendes?


Per preparar correctament una promoció de vendes cal tenir en compte una sèrie d’aspectes. En primer lloc les promocions de disminució de preu generalment són molt efectives i augmenten les vendes fins i tot dels productes complementaris (una disminució del preu de la pasta fresca pot fer augmentar la demanda de les salses preparades). Les promocions incentiven la prova del producte (ideal per a productes nous) i ajuden a regular els alts i baixos de la demanda (especialment per a productes estacionals).

Què vol dir usabilitat web? I perquè serveix?


La usabilitat web és un terme que es refereix a la facilitat amb què un usuari mitjà pot navegar i aconseguir el que desitja en una pàgina web.

Si l’objectiu de la web és maximitzar el nombre de conversions, és a dir aconseguir registres a formularis, compres on-line, etc, és completament imprescindible pensar en la usabilitat de la nostra pàgina. També és especialment important a dia d’avui, tenir en compte aquest concepte en la navegació en smartphones o tablets.

Quines eines hi ha per crear promocions de vendes?


Hi ha diverses eines per crear promocions de vendes, i difereixen en funció del destinatari de les promocions. L’objectiu és provocar el consum del producte durant un període de temps concret, generalment curt, ja que una promoció llarga pot cansar els consumidors.

Una empresa que vulgui estimular les vendes a partir de promocions caldrà que sigui creativa i que les canviï de tant en tant per tal de fer-les atractives per als destinataris. A cada destinatari (consumidor, intermediaris, equip de vendes) li corresponen unes eines de promoció; vegem-les detingudament.