Més sobre Facebook Ads: Mobile i Instagram

Facebook Ads: Mobile i Instagram

En aquest post parlarem de les opcions que hi ha per preparar anuncis efectius a Facebook Ads destinats a mòbils i a Instagram.
Facebook Ads incorpora diverses opcions a l’hora d’optimitzar anuncis per mòbils, ja que poden variar algunes coses respecte als anuncis per PC.
Des del setembre de 2015, la interfície de Facebook Ads ja permet crear anuncis a Instagram, però per fer-ho cal tenir vinculat un compte d ’Instagram i una pàgina de Facebook

Voleu saber com analitzar les estadístiques de facebook?

estadístiques facebook

Les estadístiques de facebook són una de les principals formes de monitorització del perfil de públic objectiu i impacte de les publicacions a una fanpage. Es generen a les pàgines a partir de 30 admiradors, i presenten diferents variables que permeten establir KPI’s per avaluar el rendiment:
Nombre d’admiradors
Reach (abast): nombre de persones que veuen una publicació.
Persones que en parlen: usuaris que interaccionen amb els continguts.
Accions a la pàgina.
Visites a la pàgina.
Previsualitzacions de la fanpage.
Recomanacions
Visualitzacions dels vídeos.

Val la pena fer concursos i promocions a facebook?

concursos i promocions a facebook

Els concursos i les promocions a facebook són una de les principals formes d’obtenir un creixement en el nombre d’admiradors, ja que hi ha grans possibilitats de viralitat per la fàcil participació dels usuaris, Facebook ha deixat d’imposar tantes restriccions com al principi, és una forma d’atraure clients potencials i augmentar el coneixement de la marxa, i també pot generar una base de dades per a futures accions.