Cal fer un pla d’acció en xarxes socials?

Sense cap mena de dubte sí, quan empresarialment es decideix utilitzar les xarxes socials com a eines de marketing cal que prèviament definim quins objectius volem aconseguir, a quins públics objectius volem arribar, i quines estratègies utilitzarem per fer-ho. No n’hi ha prou creant un facebook o un twitter i posant fotos o fent twets de tant en tant, si no tenim clara l’estratègia que se seguirà en aquestes plataformes.

Fons-Contacte

És important que el pla de marketing digital s’integri dins de la planificació general de marketing de l’organització, ja que ens dirigirem als mateixos públics i cal transmetre els mateixos valors i les característiques del negoci, però utilitzant els mitjans digitals; per tant cal que prèviament es tingui clar QUÈ cal fer, i COM fer-ho.

Un punt clau en qualsevol planificació estratègica és saber com són els nostres clients, i adaptat a les xarxes socials caldria saber quins canals utilitzen per obtenir informació de l’empresa, com interactuen amb l’organització, i quines plataformes del web 2.0 fan servir. Dels usuaris als que ens volem dirigir caldria saber el seu nivell adquisitiu, els seus horitzons de consum, l’edat, el sexe, la localització geogràfica, l’estil de vida, els interessos, el seu sistema de valors, etc.

Pel que fa al propi negoci i sector és important saber quina imatge es vol transmetre, com ha de ser percebuda la marca i de quins recursos es disposa per poder gestionar les xarxes, ja que és una tasca que requereix el seu temps.

És imprescindible definir què es vol aconseguir amb la presència del negoci a les xarxes, si es vol que es conegui la marca, escoltar les opinions dels clients, promoure els productes, utilitzar una xarxa concreta com a canal d’atenció al client, establir vincles de fidelització, etc. Caldria preguntar-se quins comportaments es busquen, quines seccions concretes es vol que es visitin, i què s’està oferint que pugui ser interessant pels usuaris i que marqui la diferència.

Quan es tingui tota aquesta informació estratègica és quan cal pensar quines seran les plataformes digitals més adequades: facebook, twitter, blogs, youtube, pinterest, instagram, etc., ja que cada una té unes característiques concretes i cal buscar les que siguin més adequades en cada cas, doncs cada canal requerirà uns continguts diferents, i uns mecanismes de participació particulars.

És recomanable definir quina serà la xarxa social principal, i les secundàries, per exemple si s’utilitza un blog perquè es té molt coneixement sobre un sector, aquesta seria l’eina principal, que pot estar recolzada per un facebook o per un twitter per ajudar a difondre els continguts del blog; o si es vol crear un canal específic per atendre els clients, potser l’eina principal podria ser un twitter.

D’aquesta manera també serà més fàcil poder mesurar els resultats de les campanyes, ja que es podran tenir un conjunt d’indicadors i mesures que ajudin a valorar la consecució dels objectius marcats. Una forma de mesurar els resultats és a través de KPI’s ja que són indicadors de com s’estan acomplint els objectius marcats, per exemple un possible KPI del facebook pot ser el número de fans, també el número de likes dels posts així com el número de comentaris.

Un cop definits tots els elements del pla d’acció digital caldrà calendaritzar la creació, posada en funcionament i manteniment de les xarxes socials que s’hagi decidit utilitzar, i també qui serà els responsable, de l’univers web 2.0 del negoci.

Com sempre estarem encantats si voleu comentar, compartir o ampliar aquest post!

Author: Marta Costa Montmany

Visc la vida amb passió, sentiment i sensibilitat, sóc mama d'un petit que ha capgirat el meu món, m'he dedicat sempre al marketing i a la comunicació, i des de l'aparació de les noves tecnologies m'he especialitzat en el món del Social Media i del web 3.0.

(2) Comments

Leave a Reply