Bloc

Quines eines hi ha per poder analitzar twitter?

Per poder analitzar i monitoritzar twitter, hi ha moltes eines interessants, en primer lloc trobem el propi Analytics de la xarxa, que és un apartat dedicat a l’activitat dels tuits. Hi ha un resum dels principals indicadors d’audiència (impressions), participació (RT, FAV, clics en hashtags i enllaços…) i taxa d’interacció. També es poden visualitzar estadístiques particulars per cada un dels tuits.

7 tips bàsics sobre twitter

7 tips bàsics sobre twitter

1.- Si empresarialment ens preguntem la necessitat de ser a twitter o no, les següents dades ens poden ajudar a resoldre el dubte:
336 milions d’usuaris mensuals actius (primer trimestre 2018)
500 milions de tuits diaris
El 85% dels usuaris hi accedeixen des d’un dispositiu mòbil (4 de cada 5 usuaris)
6 de cada 10 usuaris segueixen marques a twitter: aportant comentaris, compartint continguts, i participant en accions de la marca.

Voleu saber com analitzar les estadístiques de facebook?

estadístiques facebook

Les estadístiques de facebook són una de les principals formes de monitorització del perfil de públic objectiu i impacte de les publicacions a una fanpage. Es generen a les pàgines a partir de 30 admiradors, i presenten diferents variables que permeten establir KPI’s per avaluar el rendiment:
Nombre d’admiradors
Reach (abast): nombre de persones que veuen una publicació.
Persones que en parlen: usuaris que interaccionen amb els continguts.
Accions a la pàgina.
Visites a la pàgina.
Previsualitzacions de la fanpage.
Recomanacions
Visualitzacions dels vídeos.

Val la pena fer concursos i promocions a facebook?

concursos i promocions a facebook

Els concursos i les promocions a facebook són una de les principals formes d’obtenir un creixement en el nombre d’admiradors, ja que hi ha grans possibilitats de viralitat per la fàcil participació dels usuaris, Facebook ha deixat d’imposar tantes restriccions com al principi, és una forma d’atraure clients potencials i augmentar el coneixement de la marxa, i també pot generar una base de dades per a futures accions.